Gezondheid
Datum: Sunday 23 March - 17:22:43 17:22 uur
Onderwerp: Algemeen Voorbereidingen


Alles wat je moet/wil weten over gezondheid voor een wereldreis.

Gezondheid

Gezondheid is een belangrijk aspect tijdens de voorbereiding van onze reis. Welke vaccinaties hebben we nodig? Hoe kunnen we tijdens onze reis zoveel mogelijk voorkomen dat we ziek worden? Welke medicijnen moeten we meenemen tijdens onze reis?

Vaccinaties Ziektes overdraagbaar door muskieten
Gezondheid tijdens de reis Tips

Vaccinaties

In Nederland kun je terecht bij diverse instanties voor vaccinaties. Informeer tijdig maar in ieder geval 6 maanden voor vertrek welke vaccinaties van toepassing zijn voor jouw reis. De berichten hierover zijn vaak heel tegenstrijdig door de verschillende instanties, maar normaal gesproken duurt het zeker 6 maanden voordat het hele vaccinatieprogramma doorlopen is.

Enkele vaccinatieadressen:

De reisdokter
pleister Beversport
Waldorfstraat 15
Den Haag
070-3884939

Academisch Medisch Centrum
Vaccinatiebureau voor de tropen
Meidreef 9
Amsterdam

Travelclinic
Schiedamsekade 95
Rotterdam

GGD's
Nieuwe Achtergracht 100-104
Amsterdam Zuidoost
020-5555911

Shorsmolenstraat 6
Breda
076-5282000

Winterschoterkade 12
Groningen
050-3672505

Thorbeckelaan 360
Den Haag
070-3619200

Na overleg en informatie aanvragen hebben we besloten om in eerste instantie ons vaccinatieprogramma bij de Travelclinic in Rotterdam te doen.
De redenen hiervoor zijn de iets lagere prijzen dan bij de GGD, en het advies van de Travelclinic om 6 maanden van te voren te starten met ons vaccinatieprogramma. De GGD in Den Haag raadt ons aan om 2 maanden voor vertrek te starten met onze eerste vaccinaties. Wij hebben niet zoveel vertrouwen in dit advies aangezien sommige vaccinaties met name Hepatitis A en B bestaan uit twee of drie injectie die met tussenpozen van een aantal maanden gegeven worden. Wij willen graag voor onze reis ons vaccinatieprogramma volledig afronden, zodat we ons niet onderweg hier druk over hoeven te maken.

Om de 2 weken geeft de Travelclinic in Rotterdam een voorlichtingsbijeenkomst. De bijeenkomst wordt gegeven door een tropenarts. Naast een presentatie over gezondheid in de tropen kun je hier terecht met al je vragen over gezondheid en reizen.

Halverwege ons vaccinatieprogramma komen we in Den Haag bij The Globe, de Reisdokter tegen. We besluiten informatie over de Reisdokter op te zoeken op internet. Qua prijzen zijn de Reisdokter en de Travelclinic ongeveer gelijk. Het grote verschil ligt in de tijd die reisdokter voor je vrij maakt. De travelclinic neemt een half uur de tijd om je wat informatie te geven over je gezondheid tijdens de reis. De Reisdokter neemt tijdens je eerste bezoek 1.5 uur de tijd om je alles uit te leggen. Bovendien betaal je maar 1 maal consultkosten bij de Reisdokter en bij de Travelclinic betaal je ieder consult. Kortom voelen wij ons bij de Travelclinic een nummer, terwijl bij de Reisdokter persoonlijke aandacht bovenaan staat.

Indien je Rabi?svaccinaties neemt bij de Reisdokter is het raadzaam om te vragen of er andere reizigers zijn die deze vaccinatie ook nodig hebben. Als de Reisdokter 4 personen bij elkaar kan krijgen kost deze vaccinatie i.p.v. 60 euro maar 25 euro per injectie.

De volgende vaccinaties kunnen van toepassing zijn:

 • DTP: een combinatie-injectie tegen Difterie, Tetanus en Polio. Deze injectie is 15 jaar werkzaam na een complete serie injecties, of na 1 injectie als je al eens eerder bent inge?nt.
 • Buiktyfus: is een besmetting met een bacterie. Hoe ernstig de ziekteverschijnselen na de besmetting met buiktyfus zijn verschilt van persoon tot persoon. De verschijnselen zijn: koorst, vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid, buikpijn, obstipatie en hoest. Later ontstaan soms ook diarree en sufheid. De meest gevreesde complicatie is een darmperforatie. De vaccinatie bestaat uit een injectie, of een kuur van drie capsules die je om de dag inneemt op een nuchtere maag. Zowel capsules als de injectie is drie jaar geldig.
 • Hepatitis A: oftewel geelzucht is een virusinfectie van de lever waar men langdurig ziek van kan zijn. Besmet voedsel en water brengen de hepatitis A virus over. De kans op besmetting neemt te naarmate de hygienische omstandigheden slechter zijn. De vaccinatie met het middel Gammaglobuline is 3 tot 6 maanden werkzaam afhankelijk van de hoeveelheid die je ingespoten krijgt. Er is ook een vaccinatie met het middel Havrix die enkele jaren bescherming geeft. Deze bestaat uit een kuur van 3 injecties: de 2e injectie een maand na de eerste en de 3e injectie een half jaar na de eerste. Bij sommige GGD's en ook bij de Travelclinic krijg je slechts 2 prikken: na de eerste injectie moet je 6 maanden wachten voor de herhalingsprik.
 • Hepatitis B: 5 jaar werkzaam. De vaccinatie bestaat evenals de lang werkende vaccinatie tegen Hepatitis A uit een kuur van 3 injecties over een periode van een half jaar. Een maand na de laatste injectie kun je je bloed laten testen of je voldoende antistoffen hebt aangemaakt.
 • Cholera: vaccinatie geeft een geringe bescherming, bovendien verloopt deze ziekte meestal heel mild indien je in een goede lichamelijke conditie bent. Voor enkele landen is de vaccinatie tegen Cholera echter verplicht. Een mogelijkheid is om aan de arts te vragen of een stempel in je vaccinatieboekje kunt krijgen, zonder dat je werkelijk gevaccineerd wordt.
 • Meningitis: preventie is alleen mogelijk door vaccinatie tegen een specifieke epidemische vorm. De bescherming houdt ongeveer 3 jaar aan, maar geldt dus niet voor enige andere vorm van nekkramp. Het is dus belangrijk om eerst goed te informeren of er wel een vaccin bestaat tegen de vorm van nekkramp die in het gebied heerst.
  spuit
 • Hondsdolheid (rabi?s): wordt verspreidt via speeksel en uitwerpselen van dieren en komt met name voor in Afrika, Azi? en Zuid Amerika. Als je door een dier gebeten wordt is het raadzaam je binnen 24 uur bij een arts te laten postvaccineren. Hondsdolheid is een virusinfectie van de hersenen die altijd dodelijk afloopt. Dragers van het virus zijn besmette zoogdieren, zoals honden, katten, apen of vleermuizen.Het is niet altijd te zien of dieren besmet zijn. Sommige dieren dragen het virus bij zich zonder er zichtbaar last van te hebben. Het is in elk geval verdacht wanneer een dier agressie toont of onrustig is, of wanneer een van nature schuw dier zijn schuwheid verliest. De prevaccinatie bestaat uit 3 injecties met een tussentijd van twee weken. De bescherming is niet 100%, indien je gebeten bent door een hond of een aap moeten alsnog herhalingsinjecties ter plaatse worden gehaald. De tijd om deze injecties te halen is echter wel veel ruimer dan zonder injecties vooraf, en men kan volstaan met 2 of 3 injecties in plaats van een hele serie van 7 injecties. De verschijnselen van hondsdolheid zijn: hyperactiviteit, krampen of verlamming, rillingen, koorts, gebrek aan eetlust, misselijkheid, braken, hoofdpijn, wond wordt pijnlijk en jeukt, nekstijheid, spiegelende voorwerpen zoals glas en water veroorzaken heftige krampen. Uiteindelijk raakt men in coma en overlijdt.
 • Japanse encefalitis: dit is een tamelijk onbekende vorm van hersenvliesontsteking, die met name voorkomt in het Verre Oosten. Het is een virusinfectie die wordt overgedragen door muskieten. In de meeste gevallen verloopt de ziekte zonder symptomen of als een soort "griep" met koorts, spierpijn en hoofdpijn. In ernstige gevallen ontstaan ern verschijnselen van hersen(vlies)onsteking met hoofdpijn, braken en uiteindelijk sufheid, coma en epileptische aanvallen. Verlammingen en ademhalingsproblemen kunnen uiteindelijk tot de dood leiden. Vaccinatie bestaat uit 3 injectie, deze zijn 2 jaar geldig. Dit vaccin is in Nederland niet officieel geregistreerd. Dit betekent dat de Nederlandse overheid geen beoordeling heeft gedaan van de werking en de bijwerking van het vaccin. Het vaccin is evenwel wereldwijd in gebruik en in veel landen waaronder de USA wel geregistreerd. Na de vaccinatie kunnen pijn, roodheid en zwellingen optreden. Soms geeft het vaccin een grieperig gevoel, hoofdpijn en temperatuurverhoging. Door de Travelclinic wordt aangeraden om tot een half uur na de vaccinatie te blijven in de wachtruimte.
 • Gele koorts: wordt evenals malaria door muggen overgebracht. Gele koorts komt het meest voor in bosgebieden waar apen voorkomen. Het virus komt door de muggebeet in de bloedbaan terecht en kan zich zo door het hele lichaam verspreiden. Drie tot zes dagen na de besmetting kunnen zich de eerste verschijnselen voordoen. Zo'n 90% van de gevallen verloopt mild. Er is vaak sprake van een grieperig gevoel. In 10% van de gevallen verloopt de ziekte heel ernstig. Er treedt een koortstperiode op, samen met geelzucht; vandaar de naam. Naast aantasting van de nieren onstaan er bloedingen van de huid, slijmvliezen en ingewanden. Vaccinatie is de enige manier om volledig beschermt te zijn. 1 injectie is 10 jaar geldig en in sommige landen verplicht. De bescherming gaat 10 dagen na de injectie in.
 • Tuberculose, TBC: is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door bacterien. Deze bacterie verplaatst zich in het lichaam via bloed en lymfevaten. Diverse organen zoals longen, lymfeklieren, hersenen, nieren en gewrichten kunnen hierdoor aangetast worden. De symptomen voor tuberculose zijn: hoesten, moeheid, lusteloosheid, gewichtsverlies en nachtzweten. Er zijn twee mogelijkheden voor vaccinatie. Allereerst bescherming door 1 vaccinatie, de BCG. Wanneer men langer dan een half jaar naar landen gaat waar veel tuberculose voorkomt dan is de BCG aan te raden. Het vermindert de kans op tuberculose niet, maar beschermt tegen eventuele ernstige gevolgen van de ziekte en verbetert de overlevingskans. Tweede mogelijkheid is controle op besmetting met tuberculose door middel van een huidtest (Mantoux) voor en na de reis. Vaak wordt eerst de Mantouxtest gedaan, indien de huid na drie dagen geen zwelling geeft op de plaats van vaccinatie wordt de BCG gegeven. De BCG geeft op de plaats van injectie na 4 tot 5 weken na vaccinatie een kleine vaste zwelling waarin vaak 1 tot 2 weken later een zweertje ontstaat. Er blijft een litteken bestaan.

De volgende vaccinaties zijn voor ons van toepassing

Vaccinaties Prijzen in Euro Geldig in jaar
DTP 20,00 15
Havrix (Hep. A) 2 x 49,00 10
Gele koorts 29,00 10
Buikthyfus 27,50 3
Hepatitis B 32,00 levenslang
Twindrix 3 x 54,00 ?
Meningitis 32,00 ?
Japanse encefalitis 3 x 47,50 ?
Rabies 3 x 25,00 2
Cholera stempel 2,50 0,5

Ziektes overdraagbaar door muskieten

Malaria
De malariaparasiet kent twee levensfasen, die in de mug en in de mens. Het vrouwtje van de mug steekt vanaf de schemering en spuit met speeksel de parasiet bij ons naar binnen. We worden ziek wanneer de parasiet onze rode bloedcellen aantast. Dat kan binnen 1 tot 2 weken gebeuren, maar ook nog veel later. Ziekteverschijnselen zijn: hoge koorts, koude rillingen en vermoeidheid. Kortom een grieperig gevoel.

De soort malariaprofylaxe die men tegen malaria dient te nemen zijn afhankelijk van het reisdoel en de reisduur. Individuele factoren zoals de gezondheid van de reiziger spelen ook een rol. Veel gebruikte malariaprofylaxe zijn: Paludrine, Lariam en Nivaquine. Het grootste deel van onze reis zullen we gebruik maken van Paludrine en daar waar het nodig is zullen we Lariam slikken. Lariam moet altijd eerst thuis getest worden. Bijwerkingen van dit middel kunnen zijn nachtmerries, depressie en waanidee?n. Zes maanden voor vertrek nemen we een proefkuur Lariam van drie weken op aanraden van de Travelclinic.

Dengue (knokkelkoorts)
Deze door muggen overdraagbare ziekte komt voor in Zuid- en Midden Amerika, Azi? en Oceani?. Dengue verloopt meestal onschuldig met koorts, huiduitslag en hoofdpijn, maar kan in zeldzame gevallen ernstig verlopen. Er bestaat geen vaccinatie. Het is dus van belang om zoveel mogelijk muggensteken te voorkomen. De muggen die dengue overbrengen steken overdag. Draag dus overdag muggenwerende middelen.

Tips om muggensteken te voorkomen

 • Klamboes bieden een goede bescherming tegen de muggensteek. Met name de met permethrine ge?mpregneerde klamboes zijn zeer effectief.
 • Draag 's avonds bedekkende kleding (lange mouwen, een lange broek, schoenen en sokken).
 • Bescherm onbedekte lichaamsdelen (gelaat, handen en enkels) met insektwerende middelen. Er zijn diverse middelen in de handel. Voor gebruik op de huid zijn middelen met DEET (diethyltoluamide) het meest geschikt.

Reisapotheek

Het volgende medicamenten nemen wij mee in onze reisapotheek:

 • O.R.S.: Oral Rehydration Salt. Dit is een zout - glucose oplossing die gebruikt wordt bij uitdroging. O.R.S. zorgt ervoor dat vocht snel en effectief in het lichaam opgenomen wordt. Diarree komt vaak voor bij reizigers, en is de voornaamste oorzaak van uitdroging. De zakjes O.R.S. kunnen opgelost worden in lauw vooraf gekookt (mineraal)water.
 • Loperamide: een middel om diarree te stoppen. Onthoud dat diarree altijd een oorzaak heeft. Het stoppen van diarree met Loperamide neemt deze oorzaak niet weg. Gebruik dit middel dan ook alleen als je echt niet anders kan. Bijvoorbeeld als je moet gaan reizen.
 • Ontsmettingsdoekjes: dienen om kleine wondjes te ontsmetten, of om je handen of wc bril te ontsmetten indien je medereiziger diarree heeft (kan zeer besmettelijk zijn). Met deze doekjes kun je eventueel ook bestek reinigen in restaurants.
 • Injectiespuiten en naalden met een doktersverklaring om problemen bij douane te voorkomen.
 • Reisziekte pillen: Niki heeft snel last van reisziekte waardoor het reizen met een bus heel vervelend kan zijn. Er zijn tegewoordig ook pillen verkrijgbaar waar je niet suf van wordt, zodat je ook nog van de omgeving kan genieten.
 • Breedspectrum antibiotica: te gebruiken bij eventuele virusinfecties.
 • Injectienaalden en spuiten met een artsenverklaring.

Zie voor onzepaklijst voor het complete overzicht van onze reisapotheek

Gezondheid tijdens de reis

Eten
Tijdens het reizen is het belangrijk er goed op te letten dat je verantwoord eet. Op die manier bescherm je jezelf tegen ziektes en heb je meer energie.
De volgende voedingsmiddelen zijn een richtlijn om alle benodigde voedingsstoffen binnen te krijgen:

5-7 boterhammen
2 zuivelproducten
2 stuks fruit
200 gram groente
4-6 aardappelen ( 200 gram pasta of rijst)
1 plak kaas
10 gram margarine
75 gram vlees
2 liter vocht (water)

Indien je regelmatig een aantal voedingsmiddelen mist, kun je het beste aanvullen met een multivitamine preparaat. Let erop dat alle vitamines in dat geval 100 % van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid zijn. Deze informatie kun je vinden op de verpakking. Het is niet nodig om een tablet te nemen met een hogere dosering. Teveel vitamines kunnen ook schadelijk zijn.

In de tropen is het vaak lastig om regelmatig zuivelproducten te gebruiken. Sojamelk is vaak wel goed verkrijgbaar en is een prima vervanging voor melk. In india kun je melk bijvoorbeeld vervangen door lassi (een soort yoghurt).

Vlees en vis kunnen snel bacterien met zich meedragen waarvan je ziek wordt. Vegetarisch eten kan een oplossing zijn als je het niet vertrouwt. Let er dan wel op dat je veel peulvruchten en noten eet. Hierin zitten veel hoogwaardige eiwitten die de eiwitten uit het vlees kunnen vervangen.

Tijdens trektochten is het een hele opgave om verse voedingsmiddelen te eten. Je kunt in veel supermarkten of outdoorwinkels gedroogd voedsel kopen. Hierbij hoef je alleen nog gekookt water toe te voegen. Let er wel op dat je voldoende meeneemt.
Tijdens zware inspanning is het noodzakelijk om wat extra te eten om energie op te doen. Anders kun je je als snel zwak of beroerd gaan voelen. Neem daarom regelmatig een energiereep, noten (bevatten veel energie) of lichtgewicht koekjes.
Wij hebben vaak zoute crackers bij ons. Deze zijn overal op de wereld in bijna iedere supermarkt te koop. Door het zout in de crackers ga je ook wat meer drinken, wat het vochtverlies weer aanvult.

Hoogteziekte
Bij hoogten boven 2500 meter wordt hoogteziekte iets om rekening mee te houden. De snelheid van stijgen, onvoldoende rust en de gezondheidstoestand spelen daarbij een belangrijke rol.
Hoogteziekte ontstaat door een verlaagde zuurstofspanning in de inademingslucht. Dat wil zeggen: hoe hoger we komen, hoe minder zuurstof deze bevat. Het kost het lichaam op deze manier veel moeite om de benodigde zuurstof te verkrijgen.
De meest voorkomende verschijnselen van hoogteziekte zijn: hoofdpijn (ondanks pijnstillers), misselijkheid (geen eetlust), slapeloosheid, duizeligheid, braken, kortademigheid zelfs in rust, ongewone moeheid en verminderde urineproductie.
Meestal kan men hoogteziekte voorkomen. Bijvoorbeeld door bij het stijgen voldoende rust te nemen. Mocht je echter toch last krijgen dan is de beste maatregel afdalen naar een lager niveau. Er zijn ook medicijnen om hoogteziekte te voorkomen. Deze mogen echter alleen door een arts met ervaring in hoogteziekte worden voorgeschreven. Tips om hoogteziekte te voorkomen:

 • Veel drinken.
 • Langzaam stijgen en neem voldoende rust.
 • Slaap op een lagere hoogte dan de hoogte die je die dag bereikt hebt.
 • Neem na elke 1000 meter stijging een rustdag.
 • Neem bij hoofdpijn paracetemol (werkt dit na 2 tabletten niet, daal dan af.

Reizigersdiarree
Ondanks alle maatregelen in acht te nemen die er zijn valt reizigersdiarree bijna niet te voorkomen. Met name in het begin van het reizen is het lichaam nog niet bestand tegen de onbekende bacterien die zich in het voedsel kunnen bevinden. Deze diarree is meestal na drie tot vijf dagen over. Neem in ieder geval onderstaande tips in acht om te kans op diarree te verkleinen.
Mocht je echter toch last krijgen kun je O.R.S. (oral rehydration salt) gebruiken. O.R.S. is een zout-glucose oplossing die helpt uitdroging en zoutverlies tegen te gaan. Een goed middel tegen diarree is Loperamide. Echter diarree heeft vaak een reden en het is beter om de natuur zijn gang te laten gaan. Loperamide alleen gebruiken als het niet anders kan, bijvoorbeeld als je perse die dag moet reizen. Niet gebruiken bij diarree met bloedverlies.

ziekenwagen.

TIPS

Enkele tips om de gezondheid tijdens de reis zo optimaal mogelijk te houden:

Cook it, peel it, boil it or forget it!!!

 • Breng een bezoek aan de tandarts voordat je voor een lange tijd op reis gaat.
 • Zorg dat je je bloedgroep weet voordat je vertrekt.
 • Indien door gebrek aan tijd het vaccinatieschema niet kan worden afgemaakt, voltooi dit dan zo spoedig mogelijk als je weer terug bent in Nederland.
 • Neem een reservebril, extra contactlenzen of een brilrecept mee.
 • Neem condooms mee uit Nederland, condooms zijn elders zeker niet altijd betrouwbaar.
 • Houdt het besmettingsgevaar zo klein mogelijk door een goede hygi?ne. Was je handen na het gebruik van het toilet, voor je gaat koken en voor het eten.
 • Er bestaan middelen waarmee je je handen kunt wassen zonder dat je water hoeft te gebruiken bijvoorbeeld van Herome.
 • IJsblokjes moeten van gekookt water of mineraalwater zijn(beter is zonder ijsblokjes).
 • Je kunt beter eten waar het druk is. In weinig bezochte restaurants, eethuisjes of straatstalletjes bestaat de kans dat je bedorven voedsel krijgt.
 • Als het eten voldoende verhit wordt, kan je er vanuit gaan dat alle ziektekiemen gedood zijn.
 • Als je vlees of de vis niet vertrouwt, eet dan liever vegetarisch.
 • In landen met een gebrekkige hygi?ne kun je beter geen onverpakt ijs eten dat in een karretje lang de weg wordt verkocht. Vaak wordt bij de bereiding gebruik gemaakt van ongezuiverd water. Verpakt ijs levert geen probleem op.
 • Wees voorzichtig met het eten van salades. Vaak worden deze afgespoeld met ongezuiverd water.
 • Indien je niet iedere dag kunt eten volgens de richtlijnen van de Voedingswijzer www.voedingscentrum.nl neem dan een multivitamine preparaat. Tekorten aan vitamines kunnen allerlei vage klachten veroorzaken, en kunnen er ook voor zorgen dat je weerstand vermindert. Hierdoor ben je meer vatbaar voor allerlei ziektes.
 • Indien er de laatste tijd stroomstoringen zijn geweest in het gebied waar je gaat eten pas dan op met voedsel dat eventueel in de vriezer heeft gelegen.Dit artikel komt van Worldtrip.nl
http://www.worldtrip.nl

De URL voor dit verhaal is:
http://www.worldtrip.nl/modules.php?name=News&file=article&sid=14